Ota haltuun tulevaisuuden lähiesimiestaidot

Ota haltuun tulevaisuuden lähiesimiestaitoja hankkimalla osaamista mm. perehdyttämiseen ja ohjaamiseen, työryhmän johtamiseen, asiakas- ja sidosryhmäyhteistyöhön sekä tavoitteelliseen ja taloudelliseen johtamiseen.

Koulutus on suunnattu sinulle, jolla on työkokemusta esimerkiksi ravitsemis-, kotityö- tai puhtausalan tiimin tai työryhmän päivittäisjohtamisesta ja ohjaamisesta ja olet kiinnostunut kehittämään lähiesimiestaitojasi. Voidaksesi suorittaa tutkinnon sinun tulee työskennellä lähiesimiestehtävissä esimerkiksi vuorovastaavana, palveluohjaajana, kohdevastaavana.

Koulutus sopii myös alan yrittäjälle, jos sinulla on yrityksessäsi työntekijöitä.

Hakeminen opiskelemaan

Kun olet hakenut meille opiskelemaan, opettaja on sinuun yhteydessä ja sopii haastattelun ajankohdan. Ota haastatteluun mukaan opiskelu- ja työtodistukset. Nykyisen osaamisesi pohjalta suunnittelet opettajasi kanssa, millaista osaamista vielä tarvitset. Tämä vaikuttaa myös opintojen kestoon ja lähiopetuksen aikatauluihin. Saat lisätietoa vaihtoehdoista haastattelussa.

  • Hakuaika: Jatkuva haku
  • Kielitaitosuositus: B2.1
  • Opintojen kesto ja ajankohta: Koulutuksen keskimääräinen kesto on 1–1,5 vuotta. Koulutuksen aikataulu ja sisältö tarkentuvat opintojen ja tutkinnon suorittamisen osalta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.
  • Opiskelumuodot: Opiskelu voidaan toteuttaa omaehtoisesti monimuoto- tai oppisopimuskoulutuksena. Koulutus sisältää HOKSin mukaisesti lähiopetusta noin kahden viikon välein ilta- ja/tai päiväopetuksena sekä lisäksi etäopiskelua (Moodlerooms verkko-oppimisympäristö ja Teams) ja työpaikalla oppimista.

Opiskeluun liittyviä käytännön asioita

Työelämässä oppiminen ja työelämäyhteistyö

Oulun Palvelualan Opistossa opiskelu on työelämälähtöistä. Opintoihin sisältyy runsaasti työelämässä oppimista. Teemme yhteistyötä työelämän kanssa, jotta opiskelijamme voivat suorittaa työelämäjaksot työpaikoilla, joissa opiskelija pääsee kehittämään omaa osaamistaan.

Lähiesimiestyön ammattitutkintoa on suoritettu mm. seuraavilla työantajilla: ISS Palvelut Oy, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri / Sairaalahuolto, Raahen kaupunki, RTK-Palvelu Oy.

Koulutuksen sisältö

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Ammattitutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista.

Lisätietoja antavat

Outi Niemelä

Opettaja, puhtausalan esimieskoulutus, laatuvastaava 044 737 2019

Anne-Mari Pirinen

Koulutussuunnittelija, oppisopimusasiat, markkinointi 044 737 2013

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä