Moniosaajakoulutus ateria- ja puhtauspalvelualalle

Nyt tarvitaan moniosaajia! Yhdistelmätyöntekijöille on kysyntää sekä julkisen alan työtehtävissä että yrityksissä. Yhdistelmätyöntekijöillä on osaamista sekä ateriapalveluista että puhtauspalvelualalta ja he pystyvät sujuvasti vaihtamaan työtehtävästä toiseen tilanteen mukaan. Sopisiko sinullekin vaihteleva työnkuva, jossa pääset hyödyntämään monenlaista osaamista?

Koulujen ja päiväkotien keittiö- ja siivoustoimintojen osaaminen antaa hyvät valmiudet työllistyä alalle, jolla on pula osaavasta työvoimasta! Koulutuksen tavoitteena on suorittaa osatutkinto Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan (PUKI) perustutkinnosta tai ammattitutkinnosta ja työllistyä alan tehtäviin. Puhtaus- ja kiinteistöalan osatutkintokoulutus antaa valmiudet toimia koulun ja päiväkodin keittiö- ja siivoustoiminnoissa.

Yhdistelmätyöntekijänä osaat:

Koulutuksen sisältönä ovat ruoan tilaukseen, vastaanottoon ja jakeluun liittyvät tehtävät sekä siivoustyöt ammattitaidolla ja -osaamisella laadukkaasti ja kevyesti.

Hakeminen opiskelemaan

  • Hakuaika: Jatkuva haku
  • Kielitaitosuositus: Riittävä suomen kielen taito
  • Opintojen kesto ja ajankohta: Opintojen kesto määräytyy HOKSin mukaisesti (ks. ”Koulutuksen sisältö”).
  • Opiskelumuodot: Koulutuksessa on lähiopetuksen lisäksi etätehtäviä ja tutkinnon osaan liittyen työelämässä oppimista henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaan. Opetuksessa on käytössä Moodlerooms-pohjainen verkko-oppimisalusta, johon on kerätty koulutuksen materiaali kuten esim. luentomateriaali ja tehtävät. Etätehtävien ja työelämässä oppimisen ohjausta tehdään myös esim. sähköpostin, puhelimen ja Teams-verkkokokousohjelma avulla.

Työelämässä oppiminen ja työelämäyhteistyö

Oulun Palvelualan Opistossa opiskelu on työelämälähtöistä. Opintoihin sisältyy runsaasti työelämässä oppimista. Teemme yhteistyötä työelämän kanssa, jotta opiskelijamme voivat suorittaa työelämäjaksot työpaikoilla, joissa opiskelija pääsee kehittämään omaa osaamistaan.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa suoritetaan henkilökohtaisten osaamisen kehittymisen suunnitelman eli HOKSin mukaisesti:

  • ylläpitosiivouspalvelut (30 osp puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta tai 45 osp puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta )
  • palvelu- ja jakelukeittiön vastaavana toimiminen (15 osp) (paikallinen tutkinnon osa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta)

Jatko-opintomahdollisuudet

Kun olet suorittanut koulutuksen, voit jatkaa opintoja ja suorittaa koko tutkinnon joko oppisopimuskoulutuksena tai omaehtoisesti.

Lisätietoja antavat

Opintotoimisto

Opintotoimisto, opiskelutodistukset, yhteystietojen ylläpito, käyttäjätunnukset 08 535 2000

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä