Puhtausalan opettaja

Oulun Palvelualan Opisto hakee kokoaikaista puhtausalan opettajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.9.2022–31.7.2023.

Opettajan tehtäviin kuuluu monipuolinen opetus puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus- ja ammattitutkintoryhmille (toimitilahuoltajat, laitoshuoltajat). Opetusta on myös maahanmuuttajataustaisille ryhmille. Lisäksi opettajalle kuuluu työelämässä oppimisen ohjausta ja näyttöjen vastaanottoa työpaikoilla, joten tehtävä edellyttää B-ajokorttia. Tehtävään kuuluu lisäksi eri hankkeiden parissa työskentelyä.

Valittavalta odotetaan restonomin (AMK) tutkintoa ja puhtausalan työkokemusta sekä hyviä yhteistyötaitoja. Lisäksi toivotaan pedagogisten opintojen suorittamista ja kokemusta opettajan työstä.

Työaika ja palkkaus perustuvat yksityisen opetusalan TES:iin. Tehtävän aloitus 1.9.2022 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä on määräaikainen 31.7.2023 saakka. Tehtävässä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa. Ennen työsuhteen alkamista tehtävään valitun on esitettävä lain mukainen rikostaustaote.

Lisätietoja tehtävästä antaa apulaisrehtori Tuula Jylänki puh. 050 4089 052.

Hakemus ja CV lähetetään sähköpostilla osoitteella hakemukset@opao.fi viimeistään 14.8.2022 mennessä.