Hankkeen toteuttajat: Oulun Palvelualan Opisto (OPAO) ja Koillis-Suomen Aikuiskoulutus (KSAK Oy).

Toteutusaika: 5.12.2022-28.2.2024.

Tavoite: Hankkeessa kartoitetaan puhtaus- ja ravitsemisalojen työpaikoilla olevien henkilöiden osaamistarpeita. Kartoitusten myötä toteutetaan lyhytkoulutuksia räätälöidysti. Tavoitteena on parantaa työntekijän osaamista, työssäpysymistä ja jaksamista.

Hankeasiakkaat: Työssä olevat työntekijät.

Sisältö ja toteutustapa: Koulutuspäivien sisältö suunnitellaan yhteistyössä työelämän kanssa työntekijän osaamistarpeet huomioiden. Koulutuksen keskeiset sisällöt ovat ylläpitosiivouksen perusteet asiakaslähtöisesti toteutettuna ja avustavat keittiötehtävät. Koulutukset toteutetaan pääosin työn ohessa lähiopiskeluna ja työpaikalla oppien. Koulutusta voidaan toteuttaa tarvittaessa yhtäaikaisesti Teamsia hyödyntäen esim. Oulu ja Kuusamo.

Koulutuksen kesto vaihtelee 1 pv – 3kk osallistujan osaaminen ja osaamistarve huomioiden.

Lisätietoja antavat

Katariina Hautamäki

Opettaja, puhtauspalvelu, laitoshuoltajat, sairaalahuolto 044 068 6986

Kaisa Sandberg

Opettaja, puhtauspalvelu, rakennussiivous 044 737 2016