Yhteistyöllä lisää ammattilaisia

Oulun Palvelualan Opistossa tehdään yhteistyötä työelämän kanssa monin eri tavoin. Opettajat ja ohjaajat käyvät työpaikoilla seuraamassa ja arvioimassa työelämässä oppimista. Opettajat suunnittelevat ja arvioivat näyttöjä yhdessä työelämän edustajien kanssa. Oppilaitoksessa on jo usean vuoden ajan järjestetty työpaikkaohjaajakoulutusta. Työelämäyhteistyötä tehdään myös erilaisten asiakastilaisuuksien ja –kontaktien sekä useiden hankkeiden kautta.

Työelämässä oppiminen

Opiskelijat suorittavat työelämässä oppimista joko oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Molemmissa tapauksissa vastuuopettaja selvittää työpaikan soveltuvuuden ja työtehtävien vastaavuuden tutkinnon/tutkinnon osan perusteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin.

Oppisopimuskoulutukseen on erillinen hakulomake, johon työnantajan edustaja kirjaa opiskelijan työtehtävät. Koulutussopimusta varten on myös laadittu lomakkeet, joihin työtehtävät kirjataan. Vastuuopettajat vastaavat työelämässä oppimisesta ja siihen liittyvistä työtehtävistä.

Työpaikkaohjaajat

Jokaiselle opiskelijalle tulee nimetä työpaikkaohjaaja, joka huolehtii opiskelijan ohjauksesta työpaikalla ja osallistuu näyttöjen arviointiin. Työpaikkaohjaajat perehdytetään tehtäväänsä ja heille järjestetään myös koulutusta.

Oppilaitoksessa on järjestetty työpaikkaohjaajakoulutusta useiden vuosien ajan. Koulutusta järjestetään sekä oppilaitoksen omana toimintana että TOPPI-verkoston kautta. Verkostoon kuuluvat Oulun seudulla toimivista ammatillisista oppilaitoksista OPAOn lisäksi OSAO (koordinoijana), PSK, Luovi ja SDO.

Asiakastilaisuudet ja muut kontaktit

Oppilaitoksessa järjestetään asiakastilaisuuksia, joissa opiskelijat toimivat palvelujen tuottajina mm. ruoanvalmistuksessa ja tarjoilussa. Asiakkaiden omissa tiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin osallistutaan myös mielellään, koska ne ovat hyviä oppimisympäristöjä opiskelijoille. Puhtaanapidon erilaisia työtehtäviä käydään myös tekemässä oppilaitoksen ulkopuolella.

Työnantajat voivat ottaa oppilaitokseen myös yhteyttä, kun tarvitsevat uusia työntekijöitä. Voit ilmoittaa meille avoimesta puhtausalan tai ravintola- ja catering-alan työpaikasta. Välitämme tiedon opiskelijoillemme.

Muu työelämäyhteistyö

Eri hankkeiden yhteydessä on järjestetty ja järjestetään työelämätapaamisia. Tapaamisiin on kutsuttu sekä yksityisten organisaatioiden että julkishallinnon työelämän esimiehiä.

Oulun Palvelualan Opisto osallistuu mm. Karvin (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) järjestämiin arviointeihin ja kyselyihin. Näiden toteutuksiin kutsutaan mukaan usein myös työelämän edustajia. Näin saadaan kuulla työelämän näkemyksiä ja arviointia oppilaitoksen toiminnasta ja samalla jaettua tietoa toiminnasta. Arviointien pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelmia.

Työelämäpalautteet

Oppilaitos saa valtakunnallisten työelämäpalautteiden kautta tietoa työelämän kokemuksista koulutussopimukseen perustuvan koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen liittyen. Palautekysymysten teemat liittyvät asiakaslähtöisyyteen, sopimusprosessiin, ohjaukseen ja tukeen sekä vaikuttavuuteen ja laatuun. 

Työpaikkaohjaajakysely lähetetään sopimuksessa mainitulle vastuulliselle työpaikkaohjaajalle, joka voi tarvittaessa välittää sen edelleen opiskelijaa käytännössä enemmän ohjanneelle henkilölle. 

Työnantajakyselyn kohderyhmänä ovat koulutussopimuksia ja oppisopimuksia tehneet työnantajat, joilta palaute voidaan kysyä kerran tai kaksi vuodessa.