Palautekyselyt opiskelijoille

Oulun Palvelualan Opistossa opiskelijoilta kerätään palautetta opinnoista useilla eri tavoilla. Seuraamme saamamme palautteen perusteella koulutuksen laatua ja kehitämme toimintaa vastaamaan entistä paremmin opiskelijoiden ja työelämän tarpeita.

Amis-kyselyt

Opetushallitus toteuttaa kaksi valtakunnallista palautekyselyä. Ne lähetetään opiskelijoille opintojen aloitusvaiheessa sekä opintojen päättyessä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyyn opiskelijat vastaavat, kun opintojen alkamisesta on noin viisi kuukautta. Kyselyllä kartoitetaan opiskelijoiden opintoihin liittyviä kokemuksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta oppilaitoksessa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä.

Turvallisuuskysely

Turvallisuuskysely toteutetaan kaikille Oulun Palvelualan Opiston opiskelijoille, kun opintojen alkamisesta on noin yhdeksän kuukautta.

Urakysely valmistuneille opiskelijoille

Toteutamme urakyselyn Oulun Palvelualan Opistosta valmistuneille. Urakysely antaa meille tärkeää tietoa toiminnan kehittämiseen. Urakyselyssä selvitetään mm. sitä, onko tutkinto vastannut opiskelijan odotuksia ja mikä vastaajan työtilanne on ollut valmistumisen hetkellä ja mikä se on tällä hetkellä.

Toteutimme laajan kyselyn vuosina 2018-2023 tutkintoon valmistuneille. Kyselyyn vastasi 27 % tutkintoon valmistuneista. Kyselyyn vastanneissa oli laajasti eri tutkintoon valmistuneita sekä puhtausalan että ravintola- ja cateringalan tutkinnon suorittaneita. Lisäksi kyselyyn vastanneissa oli perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja suorittaneita. Urakyselyn tulokset antavat näinollen kattavan kuvan Oulun Palvelualan Opistosta valmistuneiden näkemyksistä.

Vuodesta 2024 alkaen urakysely lähetetään valmistuneille opiskelijoille noin kuusi kuukautta valmistumisesta.

NPS

Urakyselyssä kysyttiin, miten todennäköisesti vastaaja suosittelisi Oulun Palvelualan Opistoa ystävälle tai työkaverille. Kysymyksen pohjalta muodostuva NPS-luku (Net Promoter Score) on kansainvälisesti käytössä oleva suositteluindeksi, joka auttaa mittaamaan asiakastyytyväisyyttä. Meiltä valmistuneiden opiskelijoiden vastausten perusteella NPS-lukumme on 67.

Kuinka tyytyväinen olet suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta?

 • Erittäin tyytyväinen: 50 %
 • Tyytyväinen: 28,6 %
 • Melko tyytyväinen: 16,2 %
 • Hieman tyytymätön: 2,6 %
 • Tyytymätön: 2,6 %

Arvostavatko työnantajat suorittamaasi tutkintoa?

 • Täysin samaa mieltä: 43,5 %
 • Samaa mieltä: 39 %
 • Hieman samaa mieltä: 11 %
 • Hieman eri mieltä: 3,2 %
 • Eri mieltä: 1,3 %
 • Täysin eri mieltä: 1,9 %

Työtilanne valmistumishetkellä ja tällä hetkellä

Vastaako nykyinen työsi suorittamaasi tutkintoa?

 • Täysin samaa mieltä: 41,1 %
 • Samaa mieltä: 27,2 %
 • Hieman samaa mieltä: 11,3 %
 • Hieman eri mieltä: 6 %
 • Eri mieltä: 5,3 %
 • Täysin eri mieltä: 9,3 %