Oppisopimusinfo

Järjestämme säännöllisesti oppisopimusinfoja, joissa voit kysyä lisätietoa oppisopimusopiskelusta. Infot järjestetään etänä (ks. Teams-kokouksen osallistumislinkki alla).

Seuraava oppisopimusinfo: to 8.8.2024 klo 16.00-16.30

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimus on työelämälähtöinen ja joustava tapa opiskella ammatti, vaihtaa alaa, saada todistus omasta osaamisesta, jatkaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia lisäkoulutusta. Opinnot voi aloittaa joustavasti jatkuvan haun kautta. Oppisopimuksella voi suorittaa tutkinnon, tutkinnon osia tai työpaikan tarpeisiin räätälöidyn kokonaisuuden.

Oppisopimuskoulutus perustuu alan työsuhteeseen tai yrittäjän omaan oppisopimukseen. Kevytyrittäjä ei voi toimia oppisopimustyönantajana. Oppisopimuskoulutukseen kuuluu pääasiassa työelämässä oppimista sekä HOKSin mukaisia lähi- ja etäopintoja. OPAO:n tarjoamat opiskelumuodot ovat joko lähiopetuspäiviä /-iltoja tai verkko-opintoja (Teams ja MoodleRooms).

Opiskelijan työaika määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan. Työajan on oltava koulutuksen tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä vähintään 25 tuntia viikossa.

Työnantaja voi hakea palkkatukea, mikäli palkkaa työttömän työnhakijan oppisopimuskoulutukseen.

Ammattitaidon osaaminen todennetaan työpaikalla osaamista näyttäen eli käytännön työtehtäviä tekemällä. Osaamisen arviointiin osallistuvat aina sekä työelämän että koulutuksen järjestäjän edustaja.

Yrittäjän oppisopimus

Myös yrittäjät voivat opiskella oppisopimuksella. Tällöin sopimuksen osapuolina ovat yrittäjä ja koulutuksen järjestäjä. Yrittäjällä on opiskelun ajan mentori (ohjaaja), joka tukee ja kannustaa koulutuksen aikana.

Yrittäjän oppisopimusopiskelu edellyttää mm.:

 • yritysmuoto: tmi, oy, osuuskunnan jäsen itsenäisenä yrittäjänä, ay, ky
 • YEL- tai MYEL-vakuutettu
 • y-tunnus

Samat edellytykset koskevat myös kevytyrittäjän oppisopimusopiskelua. Jos toimii yrittäjämäisesti ilman y-tunnusta ja laskuttaa työnsä laskutuspalvelun kautta, yrittäjän oppisopimuskoulutus ei ole mahdollinen.

Täydennä osaamista oppisopimuksella: osatutkinnon suorittaminen

Oppisopimusopiskelun ei tarvitse aina johtaa koko tutkinnon suorittamiseen. Opiskelun tavoitteena voi olla lisäosaamisen hankkiminen tai esimerkiksi aiemmin keskeytyneiden opintojen loppuun suorittaminen. Opiskelija voi omien tavoitteidensa mukaan suorittaa esimerkiksi yksittäisen tutkinnon osan. Oppisopimuskoulutuksen kesto voi toisin sanoen vaihdella yhdestä kuukaudesta jopa kolmeen vuoteen.

Opiskelija voi myös sujuvasti vaihdella erilaisten opiskelutapojen välillä. Hän voi esimerkiksi hakeutua ensin omaehtoiseen koulutukseen ja työtehtävien selkiinnyttyä tehdään oppisopimus. On myös mahdollista aloittaa opinnot työvoimakoulutuksessa ja jos opiskelija työllistyy ennen opintojen loppuun suorittamista, voi hän suorittaa loput opinnot oppisopimusopiskelijana.

Oppisopimuskoulutuksen muistilista

 • Oppisopimusopiskelu tapahtuu pääasiassa työpaikalla töitä tehden (n. 80 %) sekä opiskelemalla OPAO:n tarjoamia lähi- ja etäopintoja (n. 20 %).
 • Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta yrityksessä koko oppisopimusopiskelun ajaksi sekä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä.
 • Jos työntekijällä on jo toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, sen ehdot pysyvät ennallaan ja oppisopimuksesta tehdään sen lisäksi määräaikainen erillinen sopimus.
 • Työajan on oltava keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa TES:n/VES:n mukaisella palkalla.
 • Työttömän työnhakijan koko oppisopimuskoulutuksen ajaksi voi saada palkkatukea. Tiedustele palkkatukimahdollisuutta omaohjaajaltasi. Meiltä voi pyytää opiskelutodistuksen palkkatukihakemuksen liitteeksi.
 • Työnantaja nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan, joka perehdyttää, ohjaa ja arvioi opiskelijaa.
 • Yritys miettii yhdessä opiskelijan ja oppilaitoksen kanssa parhaiten sekä yritystä että opiskelijaa palvelevan koulutuskokonaisuuden tutkinnosta (HOKSin eli henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatiminen).

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Jos opiskelijan HOKSiin (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma) sisältyy korttikoulutuksia, opiskelija maksaa mahdolliset testimaksut: hygieniaosaamis- ja anniskelulainsäädäntö, 10 €/testi sekä työturvallisuuskortti 20 €. Jos korttikoulutukset eivät sisälly HOKSiin, voi opiskelija suorittaa korttikoulutuksia avoimissa koulutuksissamme.

Katettu pöytä, jossa on useita erilaisia viinilaseja siistissä rivissä

Anniskelupassi

Mikä on anniskelupassi? Anniskelupassi on paperilla annettava todistus. Todistuksella todistat, että olet perehtynyt anniskelulainsäädäntöön ja…

Tutustu ja hae →
Kaksi opiskelijaa mittaa salaattipöydässä olevan ruoka-aineen lämpötilaa

Hygieniapassi

Hygieniaosaamisen koulutus ja hygieniapassin suorittaminen Elintarviketurvallisuus on yksi oleellinen ja merkittävä asia ruoan valmistuksessa ja…

Tutustu ja hae →

Oppisopimusopiskelijan opintososiaaliset edut

Oppisopimusopiskelijan on mahdollista saada opintososiaalisia etuuksia opintojen ajalta (1.1.2018 alkaen laki 531/2017 102 §:n sekä asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista etuuksista).

 • Matkakustannuksia korvataan, kun opetus järjestetään yli 10 kilometrin etäisyydellä tosiasiallisen lähtöpaikan mukaan (koti tai työpaikka). Korvaus maksetaan halvimman matkustustavan mukaisesti. Yhdeltä koulutusjaksolta (esim. 2 peräkkäistä päivää) maksetaan vain yksi matkakorvaus. Matkakustannusten korvaus omaa autoa käytettäessä on 1.1.2024 alkaen 0,33 € / km (vuonna 2023 tehdyistä matkoista 0,20 € / km).
 • Majoittumiskorvausta maksetaan 8,00 euroa/päivä (majoittuminen muualla kuin kotona opetukseen osallistumisen takia).
 • Päiväraha on 15,00 euroa/päivä, mikäli opiskelijalle aiheutuu ansionmenetystä.
 • Perheavustusta 17,00 euroa/päivä, maksetaan alle 18-vuotiaan lapsen/lasten huoltajalle, mikäli opiskelijalle aiheutuu ansionmenetystä.

Oppisopimuskoulutuksen yhteydessä voidaan maksaa työnantajalle koulutuskorvausta, jos oppisopimuskoulutuksen ohjauksesta katsotaan aiheutuvan työnantajalle kustannuksia. Koulutuskorvaus määräytyy ohjauksen vaativuuden perusteella.

Hakeminen oppisopimusopiskelijaksi

Jos olet kiinnostunut oppisopimusopiskelusta ja haluat hakea koulutukseen, hae opiskelemaan valitsemaasi koulutukseen. Pyydä lisäksi työnantajaasi täyttämään hakemuksen oppisopimuskoulutukseen.

Kun olet hakenut koulutukseen, sinut kutsutaan haastatteluun. Opettaja, joka sinut haastattelee, kertoo sinulle oppisopimusopiskeluun liittyvistä käytännön asioista. Opettaja pystyy myös kertomaan, vastaavatko nykyiset työtehtäväsi valitsemasi koulutuksen tavoitteita.

Kun sinut on valittu opiskelijaksi, työnantajasi on täyttänyt hakemuksen oppisopimuskoulutukseen ja olet tehnyt vastuuopettajan kanssa HOKSin, valmistelemme sopimuksen oppisopimuskoulutuksesta. Sopimus lähetetään sähköisesti allekirjoitettavaksi opiskelijalle ja työnantajalle. Oulun Palvelualan Opiston edustajana sopimuksen allekirjoittaa rehtori.

Puhtauspalvelualan opinnot oppisopimuksella

Voit suorittaa puhtausalan eri opintoja oppisopimuksella, esimerkiksi ammattitutkinnon tai esimiestehtävissä toimiville erityisen hyvin soveltuvan erikoisammattitutkinnon.

Myös perustutkintoja on mahdollista suorittaa oppisopimuksella, mutta perustutkintoihin sisältyvien yhteisten tutkinnon osien (mm. matematiikka, kieliopinnot) suorittaminen voi olla haastavaa oppisopimusopiskelun aikana. On myös mahdollista suorittaa perustutkinnon osatutkinto, jolloin opiskelija suorittaa HOKSin mukaisesti vain tietyt ammatilliset tutkinnon osat.

Puhtausalan opiskelija kävelee aulassa välinekärryn kanssa

Toimitilahuoltaja

Syvennä puhtausalan osaamistasi Pidätkö asiakaspalvelutyöstä? Haluatko syventää puhtausalan osaamistasi? Ammattitutkinto tarjoaa sinulle hyvän mahdollisuuden kehittää…

Tutustu ja hae →
Kaksi kuvaa, joista toisessa puhtausalan ohjaaja käyttää lattianpuhdistuslaitetta ja toisessa kuvassa opiskelija puhdistaa lattiaa päältä ajettavalla puhdistuslaitteella

Laitoshuoltaja

Työn tavoitteena viihtyisät ja turvalliset tilat Laitoshuoltaja tekee tärkeää työtä erilaisissa moniammatillisissa laitosympäristöissä, kuten hoitolaitoksissa…

Tutustu ja hae →

Lisätietoa puhtausalan oppisopimuskoulutuksesta

Katariina Hautamäki

Opettaja, puhtauspalvelu, laitoshuoltajat, sairaalahuolto 044 068 6986

Outi Niemelä

Opettaja, puhtausalan esihenkilökoulutus, laatuvastaava 044 737 2019

Ravintola- ja catering-alan opinnot oppisopimuksella

Voit suorittaa ravintola- ja catering-alan eri opintoja oppisopimuksella, esimerkiksi dieettikokin tai suurtalouskokin opintoja.

Opiskelija kuorii mandariineja

Dieettikokki

Erityisruokavalioiden asiantuntijaksi valmistuskeittiöön Koulutuksessa voit suuntautua erilaisten asiakasryhmien erityisruokavalioihin, kuten lasten ja kouluikäisten haastaviin erityisruokavalioihin,…

Tutustu ja hae →
Opiskelija nostaa ruoka-astiaa lounaslinjastolle

Suurtalouskokki

Vastuullisesti valmistettua tarvitaan valmistuskeittiöissä Suurtalouskokkina kehityt ruokapalvelujen ammattilaiseksi, hyödyntäen ammattikeittiön tuotannonohjausjärjestelmää. Valmistat terveyttä edistävää arkiruokaa,…

Tutustu ja hae →
Kokkiopettaja ohjaa kokkiopiskelijaa lautasannoksen koristelussa

Ravintolakokki

Nyt lähdetään koko elämän kattavalle makumatkalle! Makumatkan varrella kehityt ravintolaruokien osaajana ja hyvien makujen vaalijana.…

Tutustu ja hae →
Kuvituskuva ravintolan pöydästä, joka on katettu hienosto

Tarjoilija

Ammattitarjoilijoita tarvitaan lisää! Jos sinulla on jo ravintola-alan työkokemusta, voit hakea ammattitutkintoon. Suurin ero perustutkintoon…

Tutustu ja hae →
Tarjoilijaopiskelija on myyntivitriinin vieressä ja ottaa vitriinin päältä makusiirappia

Baarimestari

Baareissa odotetaan ammattitaitoisia baarimestareita Jos sinulla on jo ravintola-alan työkokemusta tai tarjoilijan perustutkinto, voit hakea…

Tutustu ja hae →

Lisätietoa ravintola- ja catering-alan oppisopimuskoulutuksesta

Kari Heikkinen

Opettaja, tarjoilijat ja baarimestarit, yrittäjyys 044 737 2029

Tuula Kosamo

Opettaja, kokit, erityisruokavaliot, MARA-alan esihenkilökoulutus 050 917 1464

Lisätietoa oppisopimusopiskelusta

Anne-Mari Pirinen

Koulutussuunnittelija, oppisopimusasiat, markkinointi 044 737 2013

Opintotoimisto

Opintotoimisto, opiskelutodistukset, yhteystietojen ylläpito, käyttäjätunnukset 08 535 2000

Tutustu oppisopimusopiskeluun Suomen Oppisopimusosaajat ry:n laajassa materiaalipankissa.

Hakemus oppisopimuskoulutukseen

  Oppisopimuksen ajankohta ja työsuhteen tiedot

  Opiskelijaksi hakeutuvan henkilötiedot

  Työnantajan tiedot

  Oppisopimuksen allekirjoittaja (jos eri kuin työnantajan yhteyshenkilö)

  Vastuullinen työpaikkaohjaaja