Syvennä puhtausalan osaamistasi

Pidätkö asiakaspalvelutyöstä? Haluatko syventää puhtausalan osaamistasi? Ammattitutkinto tarjoaa sinulle hyvän mahdollisuuden kehittää edelleen omaa ammattiosaamistasi. Koulutus soveltuu erityisen hyvin henkilöille, jotka toimivat kotityöpalvelujen, laitoshuollon tai toimitilahuollon työtehtävissä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan asiakaskohteissa, tai joilla on työkokemusta alalta.

Seuraava aloituspäivä on 27.8.2024.

Toimitilahuoltajat ovat oman alansa osaavia ammattilaisia

Puhtausalan osaajana mahdollistat tilojen käyttäjille turvallisen ja viihtyisän työympäristön.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkintokoulutuksen sisältönä on opintojen henkilökohtaistamisen ja opintojen ohjauksen lisäksi oman henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti asiakaslähtöiseen toimitilojen puhtauspalvelun tai kotityöpalvelun työnkuvaan tutustumista, asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja, perussiivoukseen ja ylläpitosiivoukseen liittyviä asioita, asiakkaan avustamiseen ja asiointipalveluun liittyviä asioita sekä työelämässä oppimista.

Toimitilahuoltajana voit työskennellä:

Toimitilahuoltajana voit työskennellä mm. hotelleissa, kauppakeskuksissa, oppilaitoksissa ja päiväkodeissa, sosiaali- ja terveydenhuoltolaitoksissa, teollisuuslaitoksissa tai uima-allas- ja kylpylätiloissa tai vaikkapa erilaisten liikennevälineiden puhtaanapitotehtävissä.

Hakeminen opiskelemaan

Kun olet hakenut meille opiskelemaan, opettaja on sinuun yhteydessä ja sopii haastattelun ajankohdan. Ota haastatteluun mukaan opiskelu- ja työtodistukset. Nykyisen osaamisesi pohjalta suunnittelet opettajasi kanssa, millaista osaamista vielä tarvitset. Tämä vaikuttaa myös opintojen kestoon ja lähiopetuksen aikatauluihin. Saat lisätietoa vaihtoehdoista haastattelussa.

 • Hakuaika: Jatkuva haku
 • Kielitaitosuositus: B1.2 (jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi)
 • Opintojen kesto ja ajankohta: Koulutuksen kesto vaihtelee opiskelijan lähtötilanteen mukaan, keskimääräinen kesto on 1-1,5 vuotta. Koulutuksen aloitusajakohta tarkentuu opintojen ja tutkinnon suorittamisen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.
 • Opiskelumuodot: Koulutus sisältää HOKSin mukaisesti lähiopetusta yhtenä-kahtena iltana viikossa klo 15.30–19.30, sekä lisäksi etäopiskelua ja työssä oppimista joko omassa työsuhteessa tai työpaikalla oppien. Opinnot monimuotokoulutuksessa voidaan suorittaa joko sivu- tai päätoimisesti, eivätkä opinnot edellytä työsuhdetta.

Opiskeluun liittyviä käytännön asioita

Työelämässä oppiminen ja työelämäyhteistyö

Oulun Palvelualan Opistossa opiskelu on työelämälähtöistä. Opintoihin sisältyy runsaasti työelämässä oppimista. Teemme yhteistyötä työelämän kanssa, jotta opiskelijamme voivat suorittaa työelämäjaksot työpaikoilla, joissa opiskelija pääsee kehittämään omaa osaamistaan.

Yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi:

Työllistyminen toimitilahuoltajaopintojen jälkeen

Puhtausalan koulutus ja alan tutkinto antaa hyvät valmiudet työllistyä alalle, jolla on pula osaavasta työvoimasta. Puhtauspalvelualan työtehtävissä on monipuoliset etenemismahdollisuudet.

Työnantajiasi voivat olla esimerkiksi kunnat ja alueen siivouspalveluliikkeet.

Koulutuksen sisältö

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Toimitilahuollon osaamisala, toimitilahuoltaja (AT), sisältää pakollisia ja valinnaisia tutkinnon osia.

 • Pakolliset tutkinnon osat, 60 osp
  • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp (yhteinen kodinhuoltaja- ja laitoshuoltajaopiskelijoiden kanssa)
  • Ylläpitosiivouspalvelut, 45 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp
  • Avustaminen ja huolenpito, 30 osp
  • Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen, 30 osp
  • Elintarviketeollisuuden puhtauspalvelut, 30 osp
  • Erityiskohteiden siivouspalvelut, 30 osp
  • Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut, 30 osp
  • Huonekasvien huoltaminen, 15 osp
  • Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut, 30 osp
  • Kodin ruokapalvelut, 30 osp
  • Kulttuurihistoriallisten kohteiden puhtauspalvelut, 30 osp
  • Laitoshuoltopalvelut, 30 osp
  • Liikennevälineiden puhtauspalvelut, 30 osp
  • Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut, 30 osp
  • Perussiivouspalvelut, 30 osp
  • Puhdastilojen puhtauspalvelut, 30 osp
  • Rakennussiivouspalvelut, 30 osp
  • Tekstiilien huoltaminen, 30 osp
  • Teollisuuslaitosten puhtauspalvelut, 30 osp
  • Terveydenhuoltotilojen puhtauspalvelut, 30 osp
  • Työhön opastaminen, 30 osp
  • Työpaikkaohjaajana toimiminen, 30 osp
  • Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut, 30 osp
  • Ympäristönhuoltopalvelut, 30 osp
  • Toisen osaamisalan valinnainen tutkinnon osa, 45 osp
  • Tutkinnon osa perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 30 osp

Jatko-opintomahdollisuudet

Valmistumisesi jälkeen voit myös jatkaa opintoja ammatillisella toisella asteella ja hankkia ammattiosaamista lisää.

Esihenkilökoulutukset

Jos työskentelet esihenkilötehtävissä, voit kehittää esihenkilötyön osaamistasi ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Opinnot suoritetaan yleensä oppisopimuskoulutuksena.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto sopii erityisesti heille, jotka työskentelevät lähiesihenkilötehtävissä esimerkiksi vuorovastaavana, palveluohjaajana, kohdevastaavana tai tiimivetäjänä.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto on suunnattu heille, joilla on työkokemusta henkilöstön ja palvelujen johtamisesta. Tutkinnon suorittaminen edellyttää työskentelyä alan suunnittelu-, johtamis- ja kehittämistehtävissä.

Esihenkilökoulutukset sopivat myös alan yrittäjille.

Lisätietoja antavat

Kaisa Sandberg

Opettaja, puhtauspalvelu, rakennussiivous 044 737 2016

Opintotoimisto

Opintotoimisto, opiskelutodistukset, yhteystietojen ylläpito, käyttäjätunnukset 08 535 2000

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä