Oulun Palvelualan Opistolla on hyvä ja vahva työelämäyhteistyö.

Ravitsemisalan työelämätoimikunta

Työelämätoimikunnan arviointi

Ravitsemisalan työelämätoimikunta kävi joulukuussa 2021 vierailukäynnillä arvioimassa OPAO:n toimintaa. Työelämätoimikunnat osallistuvat näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen. Raporttiin kirjattuja Oulun Palvelualan Opiston vahvuuksia ovat:

  • Vahvat prosessit toimintoihin.
  • Riittävä (hyvä) resurssi työelämässä käynteihin ja ohjaamiseen. Hyvä ja vahva työelämäyhteistyö.
  • Näytöt pääosin työelämässä. Samoin arvioitsijoina työelämän edustaja ja opettaja.
  • Arviointiosaaminen vahvaa, samoin dokumentointi arviointikeskusteluissa.
  • Opiskelijalähtöisyys erittäin hyvä. Joustavat opintopolut. Haastateltujen opiskelijoiden palaute hyvää.

Vierailukäynti koski seuraavia tutkintoja:

  • Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
  • Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto
  • Ruokapalvelujen ammattitutkinto
  • Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto
  • Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

Opetushallituksen kysely työnantajien edustajille

Opetushallitus toteutti työpaikkakyselyn alkuvuodesta 2022. Valtakunnallinen palautekysely lähetettiin kaikille työpaikoille, joissa oli ollut oppisopimus- tai koulutussopimusopiskelijoita v. 2021 loppupuolella. Vastauksia käytetään ammatillisen koulutuksen laadun seurantaan ja kehittämiseen.

Työpaikoilla ollaan varsin tyytyväisiä yhteistyöhön meidän kanssamme. Ja kyllä mekin olemme tyytyväisiä yhteistyöhön työpaikkojen kanssa! Yhdessähän tätä työtä tehdään.