Miten me OPAOlla toimimme yhdessä?

Opiskelijakunta

OPAOlla on opiskelijakunta, jonka jäseniä ovat kaikki oppilaitoksemme opiskelijat. Jäsenmaksua ei ole. Lain (531/2017, § 106) mukaan opiskelijakunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Opiskelijakunta käyttää opiskelijoiden puhevaltaa koulutuksen kehittämistä koskevissa asioissa. Opiskelijakuntaa myös kuullaan ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä. Opiskelijakunta voi hankkia varoja järjestämällä mm. arpajaisia, myynti- ja kirpputoritoimintaa.

Opiskelijakuntatoimintaa ohjaa opinto-ohjaaja Päivi Sarkkinen.

Päivi Sarkkinen

Opinto-ohjaaja, yhteishaku, opiskelijakunta 044 737 2009

Yhteiset pelisäännöt

Järjestyssäännöt auttavat rakentamaan turvallista ja viihtyisää oppilaitosyhteisöä.