Miten rahoitan opintoni?

Olemme koonneet tälle sivulle tietoa erilaisista mahdollisuuksista rahoittaa opintosi. Jos sinulla on kysyttävää eri rahoitusvaihtoehdoista, autamme mielellämme.

Kun olet hakenut meille opiskelemaan ja olet saanut kutsun haastatteluun, haastattelun tekevä opettaja osaa kertoa sinulle tarkemmin rahoitusvaihtoehdoista.

Opintotuki

Kela vastaa opintotuen ja koulumatkatuen myöntämisestä. Päätoiminen opiskelu ammatillisessa koulutuksessa oikeuttaa opinto- ja koulumatkatukiin tietyin edellytyksin (huomioiden esim. opiskelijan ikä ja koulumatkan pituus).

Voit saada opintotukea opintoihisi, jos:

 • opiskelet päätoimisesti
 • opintojen kokonaiskesto on vähintään 2 kuukautta
 • edistyt opinnoissasi riittävästi
 • tarvitset taloudellista tukea.

Lisätietoa opintotuesta saat Kelan verkkosivuilta.

Koulumatkatuki

Kela vastaa koulumatkatuen myöntämisestä. Voit saada koulumatkatukea, jos:

 • opiskelu on päätoimista ja suoritat ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa
 • koulumatkasi on yhteen suuntaan vähintään 10 km (tai 7 km, jos olet oikeutettu maksuttomaan koulutukseen, ks. laajennettu oppivelvollisuus)
 • sinulla on vähintään 10 matkapäivää kalenterikuukaudessa
 • jos matkapäiviä on vähintään 15, saat koulumatkatuen täysimääräisenä
 • jos matkapäiviä on 10-14 / kuukausi, tuki on puolet täysimääräisestä koulumatkatuesta.

Koulumatkatukihakemuksia ei enää jätetä omaan oppilaitokseen vaan tukea haetaan verkkohakemuksella OmaKelassa. Lisätietoja koulumatkatuesta saat Kelan verkkosivuilta.

Waltti-kortti Oulun joukkoliikenteeseen

Jos matkustat Oulun joukkoliikenteessä ja olet oikeutettu koulumatkatukeen, tilaa Waltti-matkakortti hyvissä ajoin. Koulumatkatukea haet OmaKelassa. Kun olet saanut päätöksen koulumatkatuesta, tieto siirtyy automaattisesti Waltti-järjestelmään. Oppilaitos ei enää anna ostotodistusta matkalipun ostamiseksi etkä enää tarvitse oppilaitoksen todistusta opinnoista.

Jos olet 25-vuotias tai sitä vanhempi päätoiminen opiskelija, voit ostaa kausilipun nuoren lipun hinnalla Oulun joukkoliikenteeltä. Voit tehdä opiskelijapäivityksen sähköisesti Waltti-verkkokaupassa.

Opintotoimisto

Opintotoimisto, opiskelutodistukset, yhteystietojen ylläpito, käyttäjätunnukset 08 535 2000

Opiskelu työttömyysetuudella

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos:

 • olet työtön tai työttömyysuhan alainen, olet ilmoittautunut työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
 • olet vähintään 25-vuotias
 • TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijan arvion mukaan opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla
 • opiskelu on päätoimista.

Opiskelun kestolle ei ole vaatimuksia, mutta opiskelua tukevaa työttömyysetuutta saa päätöksen mukaisesti.

Muista varmistaa TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijalta oikeutesi opiskella työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista.

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus on työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille tarkoitettu koulutus, johon hakeudutaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Työvoimakoulutus voi olla joko tutkintoon/osatutkintoon johtavaa tai ”ei tutkintoon”-johtavaa, ammatillista osaamista täydentävää koulutusta. Opiskelu on päätoimista.

Työvoimakoulutukseen haetaan TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelussa täytettävällä sähköisellä lomakkeella tai TE-toimistosta saatavalla hakulomakkeella.

Hae koulutus kohdasta ”Haussa oleva työvoimakoulutus”, käytä hakuehtona sanahakua, ammattiryhmää ja/tai sijaintia. Tiedot –välilehdellä olevan ”Hae tähän koulutukseen” -toiminnon kautta voit tehdä sähköisen hakemuksen.

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelija kuitenkin maksaa sellaiset opiskeluun liittyvät asiat, jotka jäävät hänen omaan käyttöönsä koulutuksen jälkeen, kuten hygieniaosaamispassin (10 €), anniskelulainsäädäntöpassin (10 €) ja työturvallisuuskortin (20 €).

Oulun Palvelualan Opiston haettavana olevia työvoimakoulutuksia löydät TE-palveluiden koulutushausta sanahaulla ”Marttayhdistysten liitto” tai sanahaulla ”Oulun Palvelualan Opisto”.

OPAOlla voi suorittaa seuraavia tutkintoja työvoimakoulutuksena:

 • ravintola- ja catering-alan perustutkinto
 • puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
 • puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
 • ruokapalvelujen ammattitutkinto.

”Ei tutkintoon” -johtavat koulutukset ovat ammatillista osaamista tukevia koulutuksia. Kannattaa käydä tarkistamassa koulutushausta, onko siellä itselle sopivaa koulutusta tarjolla.

Lisätietoa työttömyysetuudella opiskelusta voit kysyä koulutuspäälliköltä.

Merja Talman-Riihiluoma

Koulutuspäällikkö, työttömyysetuus, työvoimakoulutus, hanketyö 044 737 2017

Opiskelu oppisopimuksella

Jos olet palkkatyössä tai yrittäjänä opintojen aikana, kysy vastuuopettajalta mahdollisuudesta opiskella oppisopimuksella. Oppisopimus on pääasiassa työpaikalla tapahtuvaa opiskelua (n. 80 % opinnoista). Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta yrityksessä koko koulutuksen ajaksi. Lisäksi työajan on oltava vähintään 25 tuntia viikossa.

Myös yrittäjät voivat opiskella oppisopimuksella. Tällöin sopimuksen osapuolina ovat yrittäjä ja koulutuksen järjestäjä.

Oppisopimus ja opintososiaaliset edut

Oppisopimusopiskelijan on mahdollista saada opintojen ajalta opintososiaalisia etuuksia, kuten matka- tai majoittumiskorvausta.

Aikuiskoulutustuki

Opintovapaalle jäävä henkilö voi tiedustella aikuiskoulutustukea Työllisyysrahastolta.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää ammattitutkintostipendejä ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneille.

Opiskelijakortti ja opiskelija-alennukset

Matkahuollon opiskelija-alennuksen saa opiskelijakortilla, johon on painettu Matkahuollon logo (esim. SAKKI-kortti). VR:n opiskelija-alennuksen saa jatkossa opiskelijakortilla, jossa on VR:n logo. Opintotoimisto ei voi enää tehdä tilapäistä todistusta VR:n opiskelija-alennuksen saamiseksi, koska tilapäinen opiskelijatodistus poistuu käytöstä. Ennen 1.10.2022 tehdyt tilapäiset todistukset ovat voimassa normaalisti (ks. voimassaoloaika todistuksesta).

Voit myös hankkia SAKKI-kortin Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry:stä. Kortti oikeuttaa myös matkahuollon ja VR:n opiskelija-alennuksiin.

HUOM! Ennen kuin haet toimistolta todistuksen opiskelijakorttia varten, varmista vastuuopettajasi kanssa, että tietoihisi on merkitty arvioitu valmistumispäivä (HOKSin laatiminen).

Voit hankkia SAKKI ry:n opiskelijakortin, jos:

 • opiskelet päätoimisesti
 • saat opintotukea tai aikuiskoulutustukea.

Opiskelijakorttia ei myönnetä:

 • oppisopimusopiskelijalle
 • jos saa työttömyyspäivärahaa
 • palkkatyössä olevalle.