Kestävä kehitys Oulun Palvelualan Opistossa

Kestävän kehityksen edistäminen on osa oppilaitoksemme strategiaa. Kestävän kehityksen työtä on tehty pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti vuodesta 2006 alkaen. Kestävä kehitys on osa oppilaitoksemme arkea, osa päivittäistä toimintakulttuuria, opetusta ja johtamista.

Oulun Palvelualan Opisto on kestävän kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos. Ympäristösertifikaatti myönnettiin 2007 ja vuonna 2010 saimme kestävän kehityksen sertifikaatin. 19.5.2022 OKKA-säätiön hallitus vahvisti sertifikaattimme uusimisen ja samalla sertifikaatti päivitettiin kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden mukaiseksi. Kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden mukainen sertifikaatin saaminen vaatii auditointiprosessin läpikäymisen, johon kuuluu itsearviointi, perustason arviointi ja kehittämissuunnitelman laatiminen. Tarkemmat kriteerit ja esim. perustason vaatimukset löytyvät OKKA-säätiön sivuilta.

Ulkoinen auditoija todensi oppilaitoksessa tapahtuvalla arvioinnilla toiminnan perustason sekä itsearviointiprosessin ja kehittämissuunnitelman laadun. Itsearvioinnin pohjalta laadittiin kehittämissuunnitelma, joka tähtää ennakoivien ja uudistavien toimintatapojen vahvistamiseen. OPAOn kehittämissuunnitelmassa on neljä painopistettä:

  • HYVINVOIVA JA TURVALLINEN OPAO (Sosiaalinen kestävyys)
  • YHTEISKUNNALLINEN OPAO (Yhteiskunnallisuus)
  • YMPÄRISTÖVASTUULLINEN OPAO (Ympäristövastuullisuus)
  • OPISKELIJAKESKEINEN OPAO (Opiskelijalähtöisyys)

Kehittämissuunnitelma on tehty vuosille 2022–2025. Tänä aikana vakiintuneita käytäntöjä vahvistetaan ja ylläpidetään ja tulevaisuuteen suuntautuneita ja ennakoivia toimintatapoja otetaan käytäntöön. Uuden auditoinnin aika on kolmen vuoden kuluttua.

Osallistumme kestävän kehityksen edistämiseen Kestävän kehityksen globaalin toimintaohjelman Agenda2030 mukaisesti.

Portaat luomuun

Portaat luomuun -ohjelmassa mukanaolo on osoitus siitä, että ruokapalvelu pyrkii lisäämään luomutuotteiden käyttöä osana kestävän kehityksen mukaista toimintaansa. Oulun Palvelualan Opiston ammattikeittiö on luomuohjelman 4. portaalla.

VASKI-hanke

Tammikuussa 2022 alkanut VASKI-hanke tukee kehittämissuunnitelman tavoitteita. OPAO on yksi hankkeen osatoteuttaja. Hankkeen työpaketteina OPAOlla on alueiden ja työelämän kehittäminen sekä hiilijalanjäljen laskeminen. Oppilaitoksen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035.

Oppilaitoksessamme on toiminut 2000-luvun alusta lähtien kestävän kehityksen ryhmä, KEKE-ryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. Ryhmässä on mukana sekä opettajia että muun henkilökunnan edustajia. KEKE-ryhmä laatii Kestävän kehityksen vuosikellon, johon kirjataan oppilaitoksen tavoitteet ja toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi koulun arjessa ja opetuksessa. Myös opiskelijoita osallistetaan kestävän kehityksen työhön. KEKE-vuosikello on ollut käytössä vuodesta 2020.

Oulun Palvelualan Opiston lukuvuoden 2021–2022 kestävän kehityksen teemat on valittu AGENDA 2030-ohjelman tavoitteiden pohjalta. Kestävän kehityksen vuosikelloon on kirjattu vuoden aikana toteuttavien teemojen aiheet pääpiirteittäin.

Lisätietoa kestävän kehityksen työstämme

Sannamari Kallinen

Rehtori 044 737 2020

Maarit Nissi

Opettaja, puhtauspalvelu, kodinhuoltajat, kestävä kehitys 044 068 6987