Arvomme

Opiskelijakeskeisyys
Palveluhenkisyys
Ammatillisuus
Osallisuus

Visiomme

OPAO on aktiivisesti haasteisiin tarttuva koulutusorganisaatio, joka tunnistetaan valtakunnallisesti yhdeksi parhaista ravitsemis- ja puhtausalan ammatillisen osaamisen kehittäjäksi ja yhteiskunnalliseksi toimijaksi näillä aloilla.

Strategiset tavoitteemme

 • tunnettavuuden lisääminen
 • laadukkuuden syventäminen
 • yhteiskuntavastuun laajentaminen
 • toimintaympäristöjen monipuolistaminen

Opetus

Olemme valinneet neljä strategista tavoitetta pedagogisen toiminnan kehittämiseksi:

 • Jatkuvan ja elinikäisen oppimisen periaatteiden noudattaminen
 • Asiantuntijaorganisaation rakenteen lujittuminen
 • Työelämän tarpeisiin vastaaminen joustavasti ja oikea-aikaisesti
 • Digitaalisen ohjauksen kehittäminen

Henkilöstö

Olemme valinneet viisi strategista tavoitetta henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseksi:

 • Yhteisöllisyyden lujittuminen
 • Avoimuuden lisääminen
 • Arvokeskusteluun kannustaminen
 • Työn merkityksellisyyden voimistaminen
 • Organisaation osaamisen vahvistaminen

Viestintä ja markkinointi

Olemme valinneet neljä strategista tavoitetta viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseksi:

 • Oppilaitoksen näyttäytyminen houkuttelevana koulutustoimijana
 • Erilaisten kohderyhmien huomioiminen viestinnässä ja markkinoinnissa
 • Sosiaalisen median ja sähköisten verkkokanavien entistä parempi hyödyntäminen
 • Viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen kustannustehokkaasti

Kansainvälisyys

Olemme valinneet neljä strategista tavoitetta kansainvälisyyden kehittämiseksi:

 • Kotikansainvälisyyden näkyväksi tekeminen
 • Monikulttuurisen yhteisön vahvuuksien hyödyntäminen
 • Virtuaaliseen kansainvälisyystoimintaan osallistuminen
 • Kansainvälisyystoiminnan kehittäminen ulkomaisten oppilaitosten ja työnantajien kanssa hanketoiminnan kautta

Amis-palautteet

Opetushallitus pyytää opiskelijoilta palautetta kaksi kertaa opintojen aikana, opiskelujen alkuvaiheessa sekä opiskelijan valmistuessa. Palautetta käytetään toimintamme kehittämiseen.

 • AMIS-palaute 1.7.2018-30.6.2019, aloitus 4,40, päättö 4,50
 • AMIS-palaute 1.7.2019-30.6.2020, aloitus 4,40, päättö 4,50
 • AMIS-palaute 1.7.2020-30.6.2021, aloitus 4,50, päättö 4,40
 • AMIS-palaute 1.7.2021-30.6.2022, aloitus 4,40, päättö 4,40.