Mitä opiskelu maksaa?

Perustutkinto-opetus on maksutonta. Kustannuksia tulee jonkin verran mm. oppikirjoista, työasusta sekä joistakin valinnaiskursseista ja opintokäyntimatkoista.

Kirjoja ja muita tarvikkeita hankitaan opiskelujen edetessä. Hankinnoista osa tehdään yhteistilauksina koulun kautta ja niistä sovitaan erikseen aineenopettajien kanssa.

Oppisopimusopiskelijalla opiskelijamaksu 0 €

Ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittajille opiskelijamaksu määräytyy opintojen aikana suoritettavien osaamispisteiden mukaisesti. Maksu on 1 € / osaamispiste ammattitutkinnoissa ja 2 € / osaamispiste erikoisammattitutkinnoissa. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijamaksua ei ole. Saat lisätietoa oppisopimuksella opiskelusta vastuuopettajalta tai koulutussuunnittelijalta.

Anne-Mari Pirinen

Koulutussuunnittelija, oppisopimusasiat, markkinointi 044 737 2013

Korttimaksut: Jos opintoihin sisältyy tutkinnon perusteiden mukaisesti korttikoulutuksia, opiskelija maksaa todistusmaksun (hinta suluissa):

  • hygieniaosaamistodistus (10 €, 1.8.2024 alkaen 12 €)
  • anniskelupassitodistus (10 €, 1.8.2024 alkaen 12 €)
  • työturvallisuuskorttitodistus (20 €).

Laajennettu oppivelvollisuus

Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat opiskelijat saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit ja opiskeluvälineet sekä välttämättömät opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet.

Työasu

Keittiötyöskentelyssä ja puhtaanapitotyöskentelyssä käytetään aina asianmukaista työasua. Saat ohjeet työasun hankkimista varten opiskelijaksi valintapäätöksen mukana.

Opiskelijalla tulee olla keittiö- ja puhtaanapitotehtäviin soveltuvat työkengät. Työkengissä tulee olla umpinaiset kärjet, kantaremmi ja luistamaton pohja. Muistathan, että Crocksit ja lenkkarit eivät ole työkenkiä.

Keittiö- ja puhtaanapitotyöskentelyn aikana eivät ole sallittuja:

  • sormukset
  • korvakorut
  • käsikorut
  • kynsilakat
  • lävistykset

(maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011).

Tiedotteet uusille opiskelijoille (2024)

Oppivelvolliset:

Ei-oppivelvolliset:

Pukukaappi

Ulkovaatteet ja reput säilytetään niille varatuissa paikoissa. Oppilaitos ei vastaa oppilaitoksessa säilytettävistä henkilökohtaisista tavaroista.

Pukukaapin avain lunastetaan 10 euron panttia vastaan toimitilavastaavalta. Pukukaapin lunastaminen on pakollista. Maksu palautetaan opintojen päättyessä, mikäli avain on tallessa ja kaappi kunnossa.

Pukukaappi on tyhjennettävä opintojen päättyessä. Opintonsa päättäneiden opiskelijoiden kaapit tarkistetaan ja sinne jätetyt tavarat laitetaan kierrätykseen. Huolehdithan siis tavaroistasi!

Lisätietoa työasusta ja pukukaapista saat vastuuopettajalta sekä toimitilavastaavalta.

Anneli Pääkkö

Toimitilavastaava 044 737 2011