Työn tavoitteena viihtyisät ja turvalliset tilat

Laitoshuoltaja tekee merkittävää työtä erilaisissa laitosympäristöissä, kuten hoitolaitoksissa ja sairaaloissa. Myös korkean hygienian tiloissa puhtaudesta huolehtiminen on laitoshuoltajan ammatillista osaamista. Laitoshuoltajan koulutus antaa valmiudet siivous- ja puhtauspalvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Koulutus soveltuu erityisen hyvin henkilöille, joka toimivat laitoshuollon työtehtävissä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan asiakaskohteissa tai joilla on työkokemusta alalta.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkintokoulutuksen sisältönä on opintojen henkilökohtaistamisen ja opintojen ohjauksen lisäksi oman henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti asiakaslähtöiseen toimitilojen puhtauspalvelun työnkuvaan tutustumista, asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja, perussiivoukseen ja ylläpitosiivoukseen liittyviä asioita sekä työelämässä oppimista.

Hakeminen opiskelemaan

Kun olet hakenut meille opiskelemaan, opettaja on sinuun yhteydessä ja sopii haastattelun ajankohdan. Ota haastatteluun mukaan opiskelu- ja työtodistukset. Nykyisen osaamisesi pohjalta suunnittelet opettajasi kanssa, millaista osaamista vielä tarvitset. Tämä vaikuttaa myös opintojen kestoon ja lähiopetuksen aikatauluihin. Saat lisätietoa vaihtoehdoista haastattelussa.

 • Hakuaika: Jatkuva haku
 • Kielitaitosuositus: B1.2
 • Opintojen kesto ja ajankohta: Koulutuksen kesto vaihtelee opiskelijan lähtötilanteen mukaan, keskimääräinen kesto on 1-1,5 vuotta. Koulutuksen aloitusajakohta tarkentuu opintojen ja tutkinnon suorittamisen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.
 • Opiskelumuodot: Koulutus sisältää HOKSin mukaisesti lähiopetusta yhtenä-kahtena iltana viikossa klo 15.30–19.30, sekä lisäksi etäopiskelua ja työssä oppimista joko omassa työsuhteessa tai työpaikalla oppien. Opinnot monimuotokoulutuksessa voidaan suorittaa joko sivu- tai päätoimisesti, eivätkä opinnot edellytä työsuhdetta.

Opiskeluun liittyviä käytännön asioita

Työelämässä oppiminen ja työelämäyhteistyö

Oulun Palvelualan Opistossa opiskelu on työelämälähtöistä. Opintoihin sisältyy runsaasti työelämässä oppimista. Teemme yhteistyötä työelämän kanssa, jotta opiskelijamme voivat suorittaa työelämäjaksot työpaikoilla, joissa opiskelija pääsee kehittämään omaa osaamistaan.

Koulutuksessa tehdään yhteistyötä esim. Oulun alueen puhtaanapitoalan yritysten kanssa.

Työllistyminen laitoshuoltajaopintojen jälkeen

Puhtausalan koulutus ja alan tutkinto antaa hyvät valmiudet työllistyä alalle, jolla on pula osaavasta työvoimasta. Puhtauspalvelualan työtehtävissä on monipuoliset etenemismahdollisuudet. Oulun Palvelualan Opistosta laitoshuoltajiksi valmistuneiden nykyisiä työnantajia ovat esimerkiksi kunnat ja sairaanhoitopiirit.

Koulutuksen sisältö

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Toimitilahuollon osaamisala, laitoshuoltaja, sisältää pakollisia ja valinnaisia tutkinnon osia.

 • Pakolliset tutkinnon osat, 60 osp
  • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp (yhteinen kodinhuoltaja- ja toimitilahuoltajaopiskelijoiden kanssa)
  • Laitoshygieniapalvelut, 45 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp
  • Avustaminen ja huolenpito, 30 osp
  • Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen, 30 osp
  • Elintarviketeollisuuden puhtauspalvelut, 30 osp
  • Erityiskohteiden siivouspalvelut, 30 osp
  • Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut, 30 osp
  • Huonekasvien huoltaminen, 15 osp
  • Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut, 30 osp
  • Kodin ruokapalvelut, 30 osp
  • Kulttuurihistoriallisten kohteiden puhtauspalvelut, 30 osp
  • Laitoshuoltopalvelut, 30 osp
  • Liikennevälineiden puhtauspalvelut, 30 osp
  • Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut, 30 osp
  • Perussiivouspalvelut, 30 osp
  • Puhdastilojen puhtauspalvelut, 30 osp
  • Rakennussiivouspalvelut, 30 osp
  • Tekstiilien huoltaminen, 30 osp
  • Teollisuuslaitosten puhtauspalvelut, 30 osp
  • Terveydenhuoltotilojen puhtauspalvelut, 30 osp
  • Työhön opastaminen, 30 osp
  • Työpaikkaohjaajana toimiminen, 30 osp
  • Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut, 30 osp
  • Ympäristönhuoltopalvelut, 30 osp
  • Toisen osaamisalan valinnainen tutkinnon osa, 45 osp
  • Tutkinnon osa perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 30 osp

Lisätietoja antavat

Katariina Hautamäki

Opettaja, puhtauspalvelu, laitoshuoltajat, sairaalahuolto 044 068 6986

Opintotoimisto

Opintotoimisto, opiskelutodistukset, yhteystietojen ylläpito, käyttäjätunnukset 08 535 2000

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä