Työn tavoitteena viihtyisät ja turvalliset tilat

Laitoshuoltaja tekee tärkeää työtä erilaisissa moniammatillisissa laitosympäristöissä, kuten hoitolaitoksissa ja sairaaloissa. Laitoshuoltajan koulutus antaa valmiudet suunnitella ja toteuttaa puhtauspalvelualan työtehtäviä oheispalveluineen. Koulutus soveltuu erinomaisesti sairaalaympäristössä työskentelevälle tai sinulle, jolla on aiempaa työkokemusta puhtauspalvelualalta.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkintokoulutus suunnitellaan sinulle henkilökohtaisesti huomioiden aiemmin hankittu osaaminen. Opiskelu sisältää ylläpitosiivoukseen, ruokahuoltoon, vuodehuoltoon, eristyssiivouksiin ja huoltohuonetyöskentelyyn liittyvää opiskelua sekä työelämässä oppimista huomioiden asiakkaan tarpeet. Työpaikalla laitoshuoltajan ammattinimike voi olla esimerkiksi sairaalahuoltaja.

Siivousta tarvitaan aina ja tässä työssä käden jälki näkyy.

Seuraava aloituspäivä on 27.8.2024.

Hakeminen opiskelemaan

Kun olet hakenut meille opiskelemaan, opettaja on sinuun yhteydessä ja sopii haastattelun ajankohdan. Ota haastatteluun mukaan opiskelu- ja työtodistukset. Nykyisen osaamisesi pohjalta suunnittelet opettajasi kanssa, millaista osaamista vielä tarvitset. Tämä vaikuttaa myös opintojen kestoon ja lähiopetuksen aikatauluihin. Saat lisätietoa vaihtoehdoista haastattelussa.

 • Hakuaika: Jatkuva haku
 • Kielitaitosuositus: B1.2 (jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi)
 • Opintojen kesto ja ajankohta: Koulutuksen kesto vaihtelee opiskelijan lähtötilanteen mukaan, keskimääräinen kesto on 1-1,5 vuotta. Koulutuksen aloitusajakohta tarkentuu opintojen ja tutkinnon suorittamisen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.
 • Opiskelumuodot: Koulutus sisältää HOKSin mukaisesti lähiopetusta yhtenä iltana viikossa klo 14-18 sekä lisäksi etäopiskelua ja työssä oppimista joko omassa työsuhteessa tai työpaikalla oppien. Opinnot monimuotokoulutuksessa voidaan suorittaa joko sivu- tai päätoimisesti, eivätkä opinnot edellytä työsuhdetta.

Opiskeluun liittyviä käytännön asioita

Työelämässä oppiminen ja työelämäyhteistyö

Oulun Palvelualan Opistossa opiskelu on työelämälähtöistä. Opintoihin sisältyy runsaasti työelämässä oppimista. Teemme yhteistyötä työelämän kanssa, jotta opiskelijamme voivat suorittaa työelämäjaksot työpaikoilla, joissa opiskelija pääsee kehittämään omaa osaamistaan.

Yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi:

Työllistyminen laitoshuoltajaopintojen jälkeen

Puhtausalan koulutus ja alan tutkinto antaa hyvät valmiudet työllistyä alalle, jolla on pula osaavasta työvoimasta. Puhtauspalvelualan työtehtävissä on monipuoliset etenemismahdollisuudet. Oulun Palvelualan Opistosta laitoshuoltajiksi valmistuneiden nykyisiä työnantajia ovat esimerkiksi kunnat ja sairaanhoitopiirit.

Koulutuksen sisältö

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Toimitilahuollon osaamisala, laitoshuoltaja, sisältää pakollisia ja valinnaisia tutkinnon osia.

 • Pakolliset tutkinnon osat, 60 osp
  • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp (yhteinen kodinhuoltaja- ja toimitilahuoltajaopiskelijoiden kanssa)
  • Laitoshygieniapalvelut, 45 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp
  • Avustaminen ja huolenpito, 30 osp
  • Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen, 30 osp
  • Elintarviketeollisuuden puhtauspalvelut, 30 osp
  • Erityiskohteiden siivouspalvelut, 30 osp
  • Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut, 30 osp
  • Huonekasvien huoltaminen, 15 osp
  • Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut, 30 osp
  • Kodin ruokapalvelut, 30 osp
  • Kulttuurihistoriallisten kohteiden puhtauspalvelut, 30 osp
  • Laitoshuoltopalvelut, 30 osp
  • Liikennevälineiden puhtauspalvelut, 30 osp
  • Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut, 30 osp
  • Perussiivouspalvelut, 30 osp
  • Puhdastilojen puhtauspalvelut, 30 osp
  • Rakennussiivouspalvelut, 30 osp
  • Tekstiilien huoltaminen, 30 osp
  • Teollisuuslaitosten puhtauspalvelut, 30 osp
  • Terveydenhuoltotilojen puhtauspalvelut, 30 osp
  • Työhön opastaminen, 30 osp
  • Työpaikkaohjaajana toimiminen, 30 osp
  • Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut, 30 osp
  • Ympäristönhuoltopalvelut, 30 osp
  • Toisen osaamisalan valinnainen tutkinnon osa, 45 osp
  • Tutkinnon osa perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 30 osp

Jatko-opintomahdollisuudet

Valmistumisesi jälkeen voit myös jatkaa opintoja ammatillisella toisella asteella ja hankkia ammattiosaamista lisää.

Esihenkilökoulutukset

Jos työskentelet esihenkilötehtävissä, voit kehittää esihenkilötyön osaamistasi ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Opinnot suoritetaan yleensä oppisopimuskoulutuksena.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto sopii erityisesti heille, jotka työskentelevät lähiesihenkilötehtävissä esimerkiksi vuorovastaavana, palveluohjaajana, kohdevastaavana tai tiimivetäjänä.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto on suunnattu heille, joilla on työkokemusta henkilöstön ja palvelujen johtamisesta. Tutkinnon suorittaminen edellyttää työskentelyä alan suunnittelu-, johtamis- ja kehittämistehtävissä.

Esihenkilökoulutukset sopivat myös alan yrittäjille.

Lisätietoja antavat

Katariina Hautamäki

Opettaja, puhtauspalvelu, laitoshuoltajat, sairaalahuolto 044 068 6986

Opintotoimisto

Opintotoimisto, opiskelutodistukset, yhteystietojen ylläpito, käyttäjätunnukset 08 535 2000

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä