Sujuvan arjen asiantuntija

Kodinhuoltajana toimit monipuolisissa kodinhuollon työtehtävissä ja huolehdit asiakkaan arjen sujumisesta tekemällä kodin siivousta, tekstiilinhuoltoa tai avustat asiakasta päivittäisissä toiminnoissa.

Koulutus sopii erityisen hyvin henkilöille, joka toimivat kotityöpalvelujen puhtauspalvelualan asiakaskohteissa tai joilla on työkokemusta alalta.

Seuraava aloituspäivä on 27.8.2024.

Kodinhuoltajana (AT) osaat:

 • asiakaslähtöinen kotityöpalvelu
 • asiakaspalvelu
 • vuorovaikutustaidot
 • perussiivous
 • ylläpitosiivous
 • asiakkaan avustaminen
 • asiointipalvelut

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkintokoulutuksen sisältönä on opintojen henkilökohtaistamisen ja opintojen ohjauksen lisäksi oman henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti asiakaslähtöiseen kotityöpalvelun työnkuvaan tutustumista, asiakaspalvelu- ja- vuorovaikutustaitoja, perussiivoukseen ja ylläpitosiivoukseen liittyviä asioita, asiakkaan avustamiseen ja asiointipalveluun liittyviä asioita sekä työelämässä oppimista.

Kodinhuoltajana voit työskennellä:

Kodinhuoltajana voit työskennellä kotityöpalvelutyöntekijänä kotityöpalveluyrityksissä tai itsenäisenä yrittäjänä. Asiakaskohteina voivat olla esim. ikäihmiset tai lapsiperheet, joten työskentely eri-ikäisten ihmisten parissa tuo työhön vaihtelevuutta. Työpaikkoina voivat olla myös palvelukodit ja kodinomaiset laitokset.

Asiakkaat ovat ihania ja on mukava auttaa heitä. Joskus olemme päivän ainoa kontakti, varsinkin vanhuksille. Yrittäjänä kannan vastuuta paitsi työntekijöiden, myös omasta hyvinvoinnista. Pidän haasteista ja monipuolisuudesta, joita työnkuva tarjoaa. Olen muun muassa asiakaspalvelija, organisoija, markkinoija, autokuski, kokki, siistijä ja pomo. Olen vastuussa kaikesta yksin, mutta olen huomannut sen sopivan minulle parhaiten.

Katri, Huushollaajat

Hakeminen opiskelemaan

Kun olet hakenut meille opiskelemaan, opettaja on sinuun yhteydessä ja sopii haastattelun ajankohdan. Ota haastatteluun mukaan opiskelu- ja työtodistukset. Nykyisen osaamisesi pohjalta suunnittelet opettajasi kanssa, millaista osaamista vielä tarvitset. Tämä vaikuttaa myös opintojen kestoon ja lähiopetuksen aikatauluihin. Saat lisätietoa vaihtoehdoista haastattelussa.

 • Hakuaika: Jatkuva haku
 • Kielitaitosuositus: B1.2 (jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi)
 • Opintojen kesto ja ajankohta: Koulutuksen kesto vaihtelee opiskelijan lähtötilanteen mukaan, keskimääräinen kesto on 1-1,5 vuotta. Koulutuksen aloitusajakohta tarkentuu opintojen ja tutkinnon suorittamisen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.
 • Opiskelumuodot: Koulutus sisältää HOKSin mukaisesti lähiopetusta yhtenä-kahtena iltana viikossa klo 15.30–19.30, sekä lisäksi etäopiskelua ja työssä oppimista joko omassa työsuhteessa tai työpaikalla oppien. Opinnot monimuotokoulutuksessa voidaan suorittaa joko sivu- tai päätoimisesti, eivätkä opinnot edellytä työsuhdetta.

Opiskeluun liittyviä käytännön asioita

Työelämässä oppiminen ja työelämäyhteistyö

Oulun Palvelualan Opistossa opiskelu on työelämälähtöistä. Opintoihin sisältyy runsaasti työelämässä oppimista. Teemme yhteistyötä työelämän kanssa, jotta opiskelijamme voivat suorittaa työelämäjaksot työpaikoilla, joissa opiskelija pääsee kehittämään omaa osaamistaan.

Yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi:

Työllistyminen kodinhuoltajaopintojen jälkeen

Puhtausalan koulutus ja alan tutkinto antavat hyvät valmiudet työllistyä alalle, jolla on pula osaavasta työvoimasta. Puhtauspalvelualan työtehtävissä on monipuoliset etenemismahdollisuudet.

Valmistunut puhtausalan opiskelija yrityksensä promokuvassa
Uratarinat

Katri, Huushollaajat

Huushollaajat

Puhdistuspalvelualan koulutus antoi minulle varmuutta myös haastavamman lian poistamiseen ja opetti laajasti tietoa erilaisista pintamateriaaleista sekä niiden puhdistettavuudesta. Käsittelimme erilaisia työkoneita, kävimme läpi järkevää työjärjestystä, myös aseptiikan kannalta. Lisäksi sain tietoa siitä, miten työ tehdään ripeästi, mutta itseään rikkomatta. Tämä on aika tärkeää, jos alalla työskentelee pitkään. OPAOn opettajat ovat ammattitaitoisia ja kannustavia. Koulutus räätälöidään yksilöllisen tarpeen mukaan aiempi tausta huomioiden.

Olin yrittäjähenkinen jo palkkatöissä ollessani. Halusin yhdistää kaikki omat ammattini yhdeksi yritykseksi, joten kotityöpalveluyritys oli luonteva valinta. Olen opiskellut kokiksi, visualistiksi ja myyjäksi. Tarvitsin koulutuksen alalle, vaikka minulla onkin aiempaa kokemusta siivoustyöstä. Olen huomannut, että koulutuksen myötä ongelmanratkaisukyky kehittyy, jos tulee joku haastavampi tilanne ratkaistavaksi. Rakastan asiakaspalvelua ja sitä, että näen kätteni jäljen. Kotityöpalveluala on sopivan haastava ja kilpailtu ala.

Yrittäjänä täytyy löytää keinot erottua muista saman alan yrityksistä. Loppupeleissä kuitenkin asiakkaat valitsevat itselleen sopivan yrityksen avuksi arkeensa ja kun tekee työnsä ammattitaidolla, se yleensä tuottaa tulosta.

Koulutuksen sisältö

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja (AT), sisältää pakollisia ja valinnaisia tutkinnon osia.

 • Pakolliset tutkinnon osat, 60 osp
  • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp (yhteinen toimitilahuoltaja- ja laitoshuoltajaopiskelijoiden kanssa)
  • Kotisiivouspalvelut, 45 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp
  • Avustaminen ja huolenpito, 30 osp
  • Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen, 30 osp
  • Elintarviketeollisuuden puhtauspalvelut, 30 osp
  • Erityiskohteiden siivouspalvelut, 30 osp
  • Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut, 30 osp
  • Huonekasvien huoltaminen, 15 osp
  • Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut, 30 osp
  • Kodin ruokapalvelut, 30 osp
  • Kulttuurihistoriallisten kohteiden puhtauspalvelut, 30 osp
  • Laitoshuoltopalvelut, 30 osp
  • Liikennevälineiden puhtauspalvelut, 30 osp
  • Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut, 30 osp
  • Perussiivouspalvelut, 30 osp
  • Puhdastilojen puhtauspalvelut, 30 osp
  • Rakennussiivouspalvelut, 30 osp
  • Tekstiilien huoltaminen, 30 osp
  • Teollisuuslaitosten puhtauspalvelut, 30 osp
  • Terveydenhuoltotilojen puhtauspalvelut, 30 osp
  • Työhön opastaminen, 30 osp
  • Työpaikkaohjaajana toimiminen, 30 osp
  • Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut, 30 osp
  • Ympäristönhuoltopalvelut, 30 osp
  • Toisen osaamisalan valinnainen tutkinnon osa, 45 osp
  • Tutkinnon osa perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 30 osp

Jatko-opintomahdollisuudet

Valmistumisesi jälkeen voit myös jatkaa opintoja ammatillisella toisella asteella ja hankkia ammattiosaamista lisää.

Esihenkilökoulutukset

Jos työskentelet esihenkilötehtävissä, voit kehittää esihenkilötyön osaamistasi ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Opinnot suoritetaan yleensä oppisopimuskoulutuksena.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto sopii erityisesti heille, jotka työskentelevät lähiesihenkilötehtävissä esimerkiksi vuorovastaavana, palveluohjaajana, kohdevastaavana tai tiimivetäjänä.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto on suunnattu heille, joilla on työkokemusta henkilöstön ja palvelujen johtamisesta. Tutkinnon suorittaminen edellyttää työskentelyä alan suunnittelu-, johtamis- ja kehittämistehtävissä.

Esihenkilökoulutukset sopivat myös alan yrittäjille.

Lisätietoja antavat

Päivi Sarkkinen

Opinto-ohjaaja, yhteishaku, opiskelijakunta 044 737 2009

Opintotoimisto

Opintotoimisto, opiskelutodistukset, yhteystietojen ylläpito, käyttäjätunnukset 08 535 2000

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä