Valitse työ, jolla on merkitystä

Ammattitaitoisella toimitilahuoltajalla on tärkeä rooli tilojen viihtyisyyden varmistamisessa.

Aina ei tulla ajatelleeksi, että puhtausala mahdollistaa muiden alojen työn teon. Esimerkiksi sairaalassa siivous leikkaussaleihin tehdään jokaisen leikkauksen jälkeen, ja kukapa muu siivouksen siellä tekee, kuin ammattitaitoinen puhtausalalle koulutettu henkilö. Myös hotelleissa huoneet olisivat vain yhden kerran käytössä ilman puhtaanapitoa tekeviä ammattilaisia, sillä kuka nyt vieraan henkilön nukkumaan sänkyyn haluaisi mennä nukkumaan. Myös erilaisten epidemioiden aikana ammattitaitoinen puhtaanapidon osaaminen korostuu, jotta osataan tehdä oikein ja riittävästi tarpeenmukaista siivousta. Tässä vain muutama esimerkki puhtausalan tärkeydestä.

Lue lisää: Ammatti, joka työllistää ja kehittyy – Ammatti, jossa työllistyt ja kehityt!

Pätevöidy alalle, jolla on jatkuva työvoimapula osaavasta henkilöstöstä. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan osaajana sinulla on hyvät edellytykset työllistyä alalle.

Toimitilahuoltajana osaat:

Toimitilahuoltajana osaat suunnitella ja toteuttaa puhtaanapitoa erilaisissa asiakaskohteissa.

Toimitilahuoltajana voit työskennellä:

Toimitilahuoltajana voit työskennellä mm. hotelleissa, kauppakeskuksissa, erilaisissa liikennevälineissä, oppilaitoksissa ja päiväkodeissa, sosiaali- ja terveydenhuoltolaitoksissa, teollisuuslaitoksissa tai uima-allas- ja kylpylätiloissa.

Hakeminen opiskelemaan

Kun olet hakenut meille opiskelemaan, opettaja on sinuun yhteydessä ja sopii haastattelun ajankohdan. Ota haastatteluun mukaan opiskelu- ja työtodistukset. Nykyisen osaamisesi pohjalta suunnittelet opettajasi kanssa, millaista osaamista vielä tarvitset. Tämä vaikuttaa myös opintojen kestoon ja lähiopetuksen aikatauluihin. Saat lisätietoa vaihtoehdoista haastattelussa.

Koulutukseen hakeutuminen ei edellytä aiempia alan opintoja tai työkokemusta.

 • Hakuaika: Jatkuva haku
 • Kielitaitosuositus: A2.1
 • Opintojen kesto ja ajankohta: Koulutuksen kesto on 2-3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).
 • Opiskelumuodot: Koulutus sisältää HOKSin mukaisesti lähiopetusta päiväopetuksena noin 4-5 päivänä viikossa klo 8.00-16.00, etäopiskelua ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Opiskeluun liittyviä käytännön asioita

Työelämässä oppiminen ja työelämäyhteistyö

Oulun Palvelualan Opistossa opiskelu on työelämälähtöistä. Opintoihin sisältyy runsaasti työelämässä oppimista. Teemme yhteistyötä työelämän kanssa, jotta opiskelijamme voivat suorittaa työelämäjaksot työpaikoilla, joissa opiskelija pääsee kehittämään omaa osaamistaan.

Yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi:

Koulutuksen sisältö

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista. Tutkintonimike on toimitilahuoltaja.

 • Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat (yht. 75 osp)
  • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp (yhteinen kodinhuoltajaopiskelijoiden kanssa)
  • Perussiivouspalvelut, 30 osp
  • Ylläpitosiivouspalvelut, 30 osp
 • Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat (yht. 70 osp)
  • Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut, 20 osp
  • Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut, 20 osp
  • Kodin ruokapalvelujen tuottaminen, 20 osp
  • Kodin siivous erityistilanteissa, 20 osp
  • Liikennevälineiden puhtauspalvelut, 20 osp
  • Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut, 20 osp
  • Palvelu- ja jakelukeittiössä vastaavana toimiminen, 20 osp
  • Rakennusaikaiset siivouspalvelut, 20 osp
  • Sosiaalihuoltolaitosten puhtauspalvelut, 40 osp
  • Terveydenhuoltolaitosten puhtauspalvelut, 40 osp
  • Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut, 20 osp
  • Vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen, 20 osp
  • Teollisuuslaitosten puhtauspalvelut, 20 osp
  • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
  • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
  • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 5-15 osp
  • Korkeakouluopinnot (5-15 osp)
  • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 1-25 osp
 • Yhteiset tutkinnon osat (yht. 35 osp)

  mm. suomi, ruotsi, englanti, matematiikka, yrittäjyys

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Voit hakea valmistumisesi jälkeen opiskelemaan ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Tutustu korkeakoulujen tarkempiin valintaperusteisiin korkeakoulujen verkkosivuilla.

Lisätietoja antavat

Sari Kotila

Opettaja, puhtauspalvelu, toimitilahuoltajat, ERVA-opettaja 044 737 2007

Opintotoimisto

Opintotoimisto, opiskelutodistukset, yhteystietojen ylläpito, käyttäjätunnukset 08 535 2000

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä