Puhtaamman ja sujuvamman arjen puolesta

Kotisiivouspalvelun ja työhön opastamisen osaaminen antaa hyvät valmiudet työllistyä alalle, jolla on pula osaavasta työvoimasta. Koulutus sopii henkilölle, joka haluaa huolehtia asiakkaansa arjen sujumisesta kodeissa ja kodinomaisissa ympäristöissä ja haluaa kehittyä työhön opastamisen tehtävissä. Puhtauspalvelualan työtehtävissä on monipuoliset etenemismahdollisuudet.

Hakijoilla tulee olla alan perustutkinto ja/tai riittävästi työkokemusta alalta.

Kotityöpalveluvastaavana osaat:

Osatutkintokoulutus antaa valmiudet toimia kotityöpalveluvastaavana sekä opastaa alan työtehtäviin.

Hakeminen opiskelemaan

Kun olet hakenut meille opiskelemaan, opettaja on sinuun yhteydessä ja sopii haastattelun ajankohdan. Ota haastatteluun mukaan opiskelu- ja työtodistukset. Nykyisen osaamisesi pohjalta suunnittelet opettajasi kanssa, millaista osaamista vielä tarvitset. Tämä vaikuttaa myös opintojen kestoon ja lähiopetuksen aikatauluihin. Saat lisätietoa vaihtoehdoista haastattelussa.

  • Hakuaika: Jatkuva haku
  • Kielitaitosuositus: B1.2
  • Opintojen kesto ja ajankohta: Opinnot alkavat noin viikon kestävänä päiväkoulutuksena (klo 8.00-15.00). Siitä eteenpäin koulutuksessa on lähiopetusta iltaisin (klo 15.30-19.30, 1 kertaa/viikko). Lisäksi on työelämässä oppimista työpaikan aikataulun mukaisesti.
  • Opiskelumuodot: Koulutuksessa on lähiopetuksen lisäksi etätehtäviä ja tutkinnon osaan liittyen työelämässä oppimista henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaan. Opetuksessa on käytössä Moodlerooms-pohjainen verkko-oppimisalusta, johon on kerätty koulutuksen materiaali kuten esim. luentomateriaali ja tehtävät. Etätehtävien ja työelämässä oppimisen ohjausta tehdään myös esim. sähköpostin, puhelimen ja Teams-verkkokokousohjelma avulla.

Opiskeluun liittyviä käytännön asioita

Työelämässä oppiminen ja työelämäyhteistyö

Oulun Palvelualan Opistossa opiskelu on työelämälähtöistä. Opintoihin sisältyy runsaasti työelämässä oppimista. Teemme yhteistyötä työelämän kanssa, jotta opiskelijamme voivat suorittaa työelämäjaksot työpaikoilla, joissa opiskelija pääsee kehittämään omaa osaamistaan.

Koulutuksessa tehdään yhteistyötä kotisiivouspalveluja tuottavien toimijoiden kanssa.

Koulutuksen sisältö

HOKSin mukaisesti osatutkintokoulutuksessa suoritetaan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta kotisiivouspalvelut (45 osp) ja työhön opastaminen (30 osp).

Jatko-opintomahdollisuudet

Opiskelija tutustuu kotisiivouspalvelun tehtäviin ja työhön opastamiseen, saa työkokemusta alalta suorittaessaan osatutkinnon. Opiskelija voi jatkaa koko tutkinnon suorittamista omaehtoisesti tai oppisopimuksella.

Lisätietoja antavat

Opintotoimisto

Opintotoimisto, opiskelutodistukset, yhteystietojen ylläpito, käyttäjätunnukset 08 535 2000

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä