Ota haltuun tulevaisuuden johtamistaitoja

Ota haltuun tulevaisuuden johtamistaitoja majoitus- ja ravitsemisalalla hankkimalla osaamista mm. perehdyttämiseen ja ohjaamiseen, johtamis- ja esihenkilötaitoihin, asiakas- ja sidosryhmäyhteistyötaitoihin sekä tavoitteelliseen ja taloudelliseen johtamiseen.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää työskentelyä alan esihenkilötehtävissä esimerkiksi ravintoloissa, keittiöissä tai muissa ravitsemisalan yrityksissä. Koulutus sopii myös alan yrittäjille, jos heillä on yrityksessään työntekijöitä.

Hakeminen opiskelemaan

Kun olet hakenut meille opiskelemaan, opettaja on sinuun yhteydessä ja sopii haastattelun ajankohdan. Ota haastatteluun mukaan opiskelu- ja työtodistukset. Nykyisen osaamisesi pohjalta suunnittelet opettajasi kanssa, millaista osaamista vielä tarvitset. Tämä vaikuttaa myös opintojen kestoon ja lähiopetuksen aikatauluihin. Saat lisätietoa vaihtoehdoista haastattelussa.

 • Hakuaika: Jatkuva haku
 • Kielitaitosuositus: B2.2 (jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi)
 • Opintojen kesto ja ajankohta: Koulutuksen kesto vaihtelee opiskelijan lähtötilanteen mukaan, keskimääräinen kesto on 2 vuotta. Koulutuksen aloitusajankohta tarkentuu opintojen ja tutkinnon suorittamisen osalta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.
 • Opiskelumuodot: Opinnot toteutetaan pääsääntöisesti oppisopimuksella, koska työskentelet esimiestehtävissä. Lähi-/etätunteja on tarjolla 2 – 3 kertaa kuukaudessa klo 14.00 – 18.00

Opiskeluun liittyviä käytännön asioita

Työelämässä oppiminen ja työelämäyhteistyö

Oulun Palvelualan Opistossa opiskelu on työelämälähtöistä. Opintoihin sisältyy runsaasti työelämässä oppimista. Teemme yhteistyötä työelämän kanssa, jotta opiskelijamme voivat suorittaa työelämäjaksot työpaikoilla, joissa opiskelija pääsee kehittämään omaa osaamistaan.

Esihenkilötutkintoja on suoritettu mm. PPSHP:n ateriapalveluissa, Pudasjärven kaupungin ravitsemispalveluissa ja ISS-palvelujen ruokaravintoloissa.

Työllistyminen MARA-alan esihenkilöopintojen jälkeen

Koulutuksen aikana saat mahdollisuuden kehittää omia esihenkilö- ja johtamistaitojasi sekä pätevöityä majoitus- ja ravitsemisalan esihenkilötehtäviin. MARA-alalla tarvitaan alan tuntevia, ammattitaitoisia esihenkilöitä, joten koulutuksen suorittaminen parantaa työllistymismahdollisuuksiasi.

Koulutuksen sisältö

Majoitus- ja ravitsemisalan esihenkilötyön erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Erikoisammattitutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat, yhteensä 150 osp:

 • Päivittäisten toimintojen ohjaaminen, 50 osp
 • Esihenkilönä toimiminen, 60 osp
 • Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, valittava vähintään 30 osp:

 • Kehittämisprojektin toteuttaminen, 30 osp
 • Monimuotoisen työyhteisön johtaminen, 20 osp
 • Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen, 30 osp
 • Ammatillinen tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta, 10-30 osp

Lisätietoja antavat

Tuula Kosamo

Opettaja, kokit, erityisruokavaliot, MARA-alan esihenkilökoulutus 050 917 1464

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä