Kokkiopintoja Oulun Raksilassa

Kokin ammatti tarjoaa sinulle monipuoliset työskentelymahdollisuudet ruokapalvelualan erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten ravintolakeittiöissä, henkilöstöravintoloissa, hotelleissa, rinneravintoloissa, kahviloissa, pikaruokapaikoissa, julkisen puolen ravintoloissa sekä erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Voit myös toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Kokkikoulutus sopii erityisesti sinulle, jolle ruoka merkitsee enemmän kuin vatsan täytettä: makuja, iloa, taitoa ja yhdessä tekemistä. Kokin ammattitaito antaa sinulle valmiuden työskennellä myös eri maiden keittiöissä ja ruokakulttuureissa.

Kokeilla on hyvät työllistymismahdollisuudet.

Koulussamme sinut huomioidaan yksilönä – et huku massaan.

Kokkina osaat:

 • käsitellä erilaisia raaka-aineita
 • valmistaa maukasta ja ravitsevaa ruokaa erilaisissa keittiöissä
 • toteuttaa erityisruokavalioita
 • palvella suomalaisia ja ulkomaalaisia asiakkaita
 • järjestää erilaisia juhlatilaisuuksia
 • työskennellä taloudellisesti ja ympäristövastuullisesti

Kokkina voit työskennellä erilaisissa ravintoloissa ja ammattikeittiöissä:

 • à la carte -ravintolat
 • henkilöstöravintolat
 • koulujen, päiväkotien ja sairaaloiden keittiöt
 • pikaruokaravintolat
 • kahvilat
 • juhlapalvelut
 • sesonkipaikat

Hakeminen opiskelemaan

Kun olet hakenut meille opiskelemaan, opettaja on sinuun yhteydessä ja sopii haastattelun ajankohdan. Ota haastatteluun mukaan opiskelu- ja työtodistukset. Nykyisen osaamisesi pohjalta suunnittelet opettajasi kanssa, millaista osaamista vielä tarvitset. Tämä vaikuttaa myös opintojen kestoon ja lähiopetuksen aikatauluihin. Saat lisätietoa vaihtoehdoista haastattelussa.

 • Hakuaika: Jatkuva haku
 • Kielitaitosuositus: A2.1 / B1.1 (jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi)
 • Opintojen kesto ja ajankohta: Koulutuksen kesto on 2-3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).
 • Opiskelumuodot: Monimuoto-opetus. Koulutus sisältää HOKSin mukaisesti lähiopetusta päiväopetuksena noin 4-5 päivänä viikossa klo 8.00-16.00, etäopiskelua ja työpaikalla oppimista.

Opiskeluun liittyviä käytännön asioita

Työelämässä oppiminen ja työelämäyhteistyö

Oulun Palvelualan Opistossa opiskelu on työelämälähtöistä. Opintoihin sisältyy runsaasti työelämässä oppimista. Teemme yhteistyötä työelämän kanssa, jotta opiskelijamme voivat suorittaa työelämäjaksot työpaikoilla, joissa opiskelija pääsee kehittämään omaa osaamistaan.

Yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi:

 • Osuuskauppa Arina (Ravintola Rosso)
 • Sodexo (Ravintola Myrsky)
 • Antell-Ravintolat
 • Compass Group Finland

Työpaikkaohjaajan ajatuksia opiskelijan ohjaamisesta ja oppilaitosyhteistyöstä

Tiina Pehkonen, ravintolapäällikkö, Ravintola Rosso

Tiina on toiminut alalla vuosia. Hän on ohjannut työurallaan paljon kokkiopiskelijoita. Tiinan mielestä ohjaaminen tuo vaihtelua omaan kokin työhön ja antaa myös uusia näkökulmia totuttuihin asioihin ja työtapoihin. Erilaisten persoonien kohtaaminen ohjaustyössä on rikkautta ja haastaa miettimään kullekin sopivia ohjausmenetelmiä. Ohjaustyön hyviä hedelmiä ovat opiskelijat, jotka palkataan ravintolaan mallikkaasti sujuneen työssäoppimisjakson jälkeen. Yhteistyö Oulun Palvelualan Opiston opettajien kanssa on tiivistä ja vuorovaikutuksellista.

Työllistyminen kokkiopintojen jälkeen

Oulun Palvelualan Opistossa kokkiopinnot suorittaneet ovat työllistyneet monenlaisiin eri tehtäviin. Usein ensimmäinen työpaikka on löytynyt työelämäjakson kautta, kun työnantaja ja opiskelija ovat päässeet tutustumaan toisiinsa ja ovat nähneet, että yhteistyö toimii hyvin. Kokkina voit myös työllistää itsesi yrittäjänä.

Uratarinat

Oskari, Ravintola Hella

Ravintola Hella

Oskari opiskeli Oulun Palvelualan Opistossa kokiksi kahdessa ja puolessa vuodessa. Hän suoritti kokkiopintoja myös kesäisin. Tärkeimpinä oppimiseen liittyvinä asioina Oskari pitää keskittymistä, kuuntelemista ja tehtävien oikea-aikaista tekemistä. Myös asenne ratkaisee. Kiinnostus ja uteliaisuus omasta alasta sekä halu oppia tuovat vankan ammattitaidon. Oskari pääsi heti opintojensa alussa oman alansa kesätöihin ja sitä kautta sai myös valmistuttuaan työpaikan.

Työ on vaihtelevaa vuorotyötä, mikä on Oskarin mieleen. Nuorella miehellä on intoa ja voimia tehdä töitä. Palkkausta Oskari pitää riittävänä normaaliin elämään. Opiskeluaikoina Oskari kävi työelämässä oppimassa monenlaisissa työpaikoissa ja niistä saadun kokemuksen perusteella omaksi lajiksi valikoitui työskentely à la carte -keittiöissä. Tulevaisuudessa Oskari ehkä suorittaa baarimestarin koulutuksen, mutta juuri nyt hän nauttii ammattikokin työstä.

Koulutuksen sisältö

Ravintola- ja catering-alan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista.

 • Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat (yht. 85 osp)
  • Ravitsemispalveluissa toimiminen (yhteinen tarjoilijaopiskelijoiden kanssa), 20 osp
  • Lounasruokien valmistus, 40 osp
  • Annosruokien valmistus, 25 osp
 • Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat (yht. 60 osp)
  • À la carte –ruoanvalmistus, 30 osp
  • À la carte –tarjoilu, 30 osp
  • Juomien myynti ja tarjoilu, 25 osp
  • Kahvilapalvelut, 10 osp
  • Katu- ja pikaruokapalvelut, 10 osp
  • Luonnontuotteiden hyödyntäminen ravitsemispalveluissa, 15 osp
  • Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot, 10 osp
  • Suurkeittiön ruokatuotanto, 25 osp
  • Tilaus- ja juhlaruokien valmistus, 25 osp
  • Tilaus- ja juhlatarjoilu, 25 osp
  • Vähittäiskaupan palvelutiskillä toimiminen, 15 osp
  • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
  • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
  • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
  • Toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa, 20 osp
  • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 5-15 osp
  • Korkeakouluopinnot, 5-15 osp
  • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 1-25 osp
 • Yhteiset tutkinnon osat (yht. 35 osp)
  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
  • Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Voit hakea valmistumisesi jälkeen opiskelemaan ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Tutustu korkeakoulujen tarkempiin valintaperusteisiin korkeakoulujen verkkosivuilla.

Lisätietoja antavat

Leenamaria Pääkkönen

Opettaja, kokit ja tarjoilijat, ERVA-opettaja 044 737 2023

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä